Mesleki Analiz Testi'nde Bir İlk: Aile Farkındalığı

Çocuğunuzun Kişilik Özelliklerinin ve İlgilerinin Farkında Mısınız?

Tercih süreçlerinde etkin rol oynayan ebeveynler, dilerlerse soruları kendileri de yanıtlayarak çocuklarının mesleki ilgi alanları ve kişilik özellikleri hakkındaki farkındalıklarını FiT® Aile Farkındalığı özelliği ile öğrenebilirler.

DETAYLI BİLGİ

Kişilik Özellikleri ile Mesleki İlgi Alanlarını Buluşturan İlk Envanter; FiT®

FiT®, kişilik faktörleri ile mesleki ilgi alanı ve beklentiyi buluşturan ilk mesleki analiz testidir. FiT®; öğrencinin kişilik özelliklerini, mesleki ilgi alanlarını, yeteneklerini ve mesleki beklentilerini analiz ederek seçenekler içerisinden kendisine uygun alanları ve meslekleri ortaya çıkarır.

İletişim

Kişilik Özellikleri

Envanter sonucunda öğrencinin en güçlü ve en az güçlü kişilik özelliklerini belirler.

Mesleki İlgi Alanı

Envanter sonucunda öğrencinin hangi mesleki ilgi alanlarına sahip olduğunu ortaya çıkarır.

Mesleki Beklenti

Öğrencinin bir meslekten beklentilerini ve o mesleği yapmak istemesinin önemli sebeplerini ortaya koyar.

Uygun Meslek Sıralaması

Sorulara verilen cevapları baz alarak; öğrencinin mesleki ilgi alanlarına ve kişilik özelliklerine uygun meslek sıralamasını sunar.

Neden Mesleki Analiz Testi?

Öğrenciler için meslek seçimi aslında bir kimlik belirleme evresidir. Öğrencinin başarılı bir seçim yapabilmesi içinse öncelikle kendini tanıması ve yeteneklerinin, ilgilerinin farkında olması gerekmektedir.

Kişilik özelliklerinin ve ilgi alanlarının detaylıca ele alınıp incelenmesi gereken bu kendini tanıma sürecinde, bir ya da en fazla iki özelliği aynı anda değerlendirebilen geleneksel psikometrik ölçüm araçları çoğu zaman yetersiz kalmaktadır.

Bu nedenle doğru meslek tercihi yapabilmek adına mesleki analiz testi, bireylerin kişilikleri, ilgileri, yetenekleri ve beklentilerinin bir mesleğe ait özellikler ile ne ölçüde uyum gösterdiğini belirler. Öğrencilerin kişilik, ilgi, yetenek ve beklentilerinin tespit edilmesi yoluyla kendilerini tanıması, doğru meslek seçimi yapmasını sağlayacaktır. Bu durum mesleki analiz testlerinin değer ve önemini arttırmaktadır.

Neden FiT®?

Mesleki Analiz Testi FiT®, kişilik özellikleri ile mesleki ilgi alanı ve beklentiyi buluşturan ilk ve tek envanterdir. FiT®; mesleki eğilimleri ve beklentileri belirleme, meslekler arasında tercihte bulunma ve doğru yorumlama süreçlerinde kullanılabilecek etkili bir güçlendirme aracıdır.

FiT®’nin Boyutları

1.Mesleki ilgi Alanları: Mesleki ilgi alanları belirlenirken; Kuder Mesleki İlgi teorisi ve Strong Mesleki İlgi teorisini baz almakla birlikte Kuzgun’un mesleki ilgi alanı çalışmalarından faydalanılmıştır.

2.Kişilik Özellikleri: MBTI (Myers Briggs Type Indicator) kişilik tipolojisine dayanarak ölçümlenmektedir. MBTI’nın temellerini Carl Gustav Jung atmıştır. Onun geliştirmiş olduğu dışa dönük-içe dönük, düşünme- hissetme ve duyumsama-sezme işlevlerine Myers- Briggs algılayıcı ve yargılayıcı başlıklarını ekleyerek teoriyi son haline getirmişlerdir. Adayların enerjilerini odaklamayı tercih ettikleri yere (İçe Dönük-Dışa Dönük), dünyayı algılama şekline (Gerçekçi-Sezgisel), karar verme yoluna (Duygu Yönelimli-Mantık Yönelimli) ve yaşamını nasıl düzenlediğine (Kararlı-Esnek) dair bilgi vermektedir.

3.Mesleki Beklenti boyutu: Super’in mesleki beklenti teorisi baz alınarak oluşturulmuştur. Bu listeden bireyin, bir meslekten öncelikli beklentilerini seçmesi istenmektedir.

4.Uygun Meslekler: Öğrencinin mesleki ilgi ve kişilik özellikleri sorularına verdiği cevaplar baz alınarak; öğrenciye uygun meslek sıralaması sunulur.

Öğrencinin mesleki ilgi alanları belirlenir ve envanter sonucunda öğrencide bulunuş düzeyine göre sıralanır.

Kişilik özelliklerinin yardımıyla öğrencinin güçlü ve gelişmesi gereken yönleri tespit edilir.

Öğrencilerin, kendi tercihlerine göre mesleki beklentileri saptanır. FiT® ; mesleki ilgi alanları, mesleki beklenti ve kişilik özelliklerinin yer aldığı detaylı rapor sayesinde öğrencinin mesleki eğilimlerinin belirlenmesini sağlar.

Ebeveynlerin, çocuklarının mesleki ilgi alanları ve kişilik özelliklerine dair sorulara cevap vermesiyle "Aile Farkındalığı" hakkında bilgi sağlanır.

BİZİ ARAYIN

İletişim Formu

Biz Kimiz

HRPeak

HRPeak, yapay zekâ temelli İK çözümleri ile sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. HRPeak Online Assessment Center, tecrübeli ve inovatif yazılım ve akademi ekibinin ortaya çıkardığı, farklı değerlendirme araçlarını bir arada sunan ilk dijital platformdur. İçlerinde global şirketlerin de bulunduğu 200’e yakın markaya hizmet veren HRPeak, partnerlerinin işe alım ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmak için online İK çözümleri sunmaya devam ediyor.

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM

Emaar Square Heights
32nd Floor, Nr: 3201
İstanbul / Türkiye
Bizi Arayın!
+90 216 519 2222